Influensavaksine

Kommunelegen minner om at influensavaksinen er tilgjengeleg for alle ved å ta kontakt med legekontoret. Eigenandel er kr 50 - gratis dersom du har frikort. 

Reduserte opningstider i Servicetorget fram til nyttår

Kyrre Lindanger Bokn servicetorg vil ha reduserte opningstider frå og med veke 47 og fram til nyttår grunna ressurssituasjonen i kommunen.

Opningstidene blir som følgjande:

  1. måndagar, onsdagar og fredagar : vanleg opningstid frå kl. 08:30 til 15:00
  2. tysdagar og torsdager: servicetorget er fysisk stengt.

Dette grunna ressurssituasjonen i kommunen.

Dersom ein treng å komme i kontakt med nokon i kommunen tysdagar og torsdag kan ein ringa direkte til tenesta på følgjande nummer:

Bokn skule : 52 75 25 69 

Bokn barnehage: 52 75 25 75

Bokn sjukestove: 52 75 25 30

Legekontor: 52 75 25 40 (eigne telefontider)

Teknisk: 46 89 10 98

Økonomikontoret: 47 62 73 53

Kulturkontoret: 52 75 25 08

Biblioteket: 52 75 25 45

kommunalsjef helse- og omsorg: 52 75 25 18

kommunalsjef oppvekst- og kultur: 52 75 25 34

kommunalsjef administrasjon: 52 75 25 02

Kommunedireketør: 52 75 25 01

Vaktmesterkontor: 52 75 25 17