Redusert opningstid i servicetorget frå måndag 25. jul til og med fredag 12. august 2022

Kyrre Lindanger Grunna ferieavvikling vil servicetorget vere stengt for besøkande som "droppar" innom frå måndag 25. juli 2022 til og med fredag 12. august 2022.

Dersom du har behov for å besøke kommunale kontorer kan du ved oppmøte ringe oppgitte mobilnummer for å bli sluppen inn i Boknatun 1. etg.  Ring følgjande telefonnummer dersom dette er tilfelle:

  • 982 21 502
  • 959 45 908

Har du avtalt på førehand besøk hos nokon i sentraladministrasjonen vil dei møte deg i døra når du kjem.  

Følg skiltinga på Boknatun sine ytterdører så du finn rett inngangsdør som skal nyttast.

Ta kontakt direkte med tenesteområda dersom du ønskjer å snakke med dei på følgjande nummer:

  • sentraladministrasjonen og økonomi: 982 21 502
  • Plan, drift og vedlikehald: 959 45 908
  • helse: 906 76 157
  • barnehage: 482 54 428
  • psykiatri: 404 10 570

Kommunen sitt sentralbord er operativt i heile perioden mellom kl. 08.30 og 15.00 og telefonnummeret til sentralbordet er: 52 75 25 00.

Bokn skule er nå stengt for avvikling av sommarferie 2022.  

Ha ein fin sommar 2022