Nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge

Klikk for stort bileteBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser nå ut midlar i Nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge. (Tidlegere inkludering av barn i låginntektsfamiliar /Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom).

Formålet med tilskotsordninga er å motvirka og/eller dempa konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskotsordninga skal vera eit virkemiddel for å betra moglegheitene for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søka om midlar.

Søknadsfrist: 13. desember 2019

Spørsmål? Kontakt Henriette Lindanger

Utlysing

Søk her