Høyring - forskrifter grunnskuleopplæring Bokn kommune

Ny Lov om grunnskuleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) trer i kraft 01.08.2024. 

Kommunalavdeling oppvekst har derfor sett i gang eit arbeid med å gjera klart til den nye lova trer i kraft. 

Høyringsfrist er sett til 29.05.2024

Forskrifter som vert sendt på høyring:

Lokal forskrift om skulefritidsordning for Bokn kommune (PDF, 35 kB)
Lokal forskrift om permisjon frå grunnskuleopplæringa i Bokn kommune (PDF, 30 kB)
Lokal forskrift om skulereglar for elevar (PDF, 39 kB)
Lokal forskrift om hovudmål i grunnskulen (PDF, 29 kB)

Gjeldande forskrifter:
Gjeldane forskrift om ordensreglar i skulen.
Gjeldande forskrift om SFO
Gjeldande forskrift om målføre

Gjeldande forskrift om skulerute og permisjon

 

Send innspel til høyringa innan 29.05.2024 til 

post@bokn.kommune.no

Det er viktig at det kjem tydeleg fram kva for ei forskrift de kjem med innspel til.