Forskrift om tiltak

Klikk for stort bileteNytt coronavirus - fakta, råd og tiltak Foto: CDC, Alissa Eckert Med intensjon om å ha felles regelverk i kommunane, er det med små justeringar nyleg vedtatt forskrift om tiltak for å førebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19).

Forskrifta har 10 paragrafar og erstattar ein del enkeltvedtak.

Straff

Forsettleg eller uaktsom overtreding av bestemmingar i forskrifta kan straffast med bot eller fengsel i inntil to (2) år. Dersom overtreding har tap av menneskeliv eller betydeleg skade på kropp eller helse som følgje, er straffa bor eller fengsel i inntil fire (4) år.

Les heile forskrifta:

Forskrift om tiltak for å førebygge og motvirke overføring av koronavirus (Covid-19) (PDF, 155 kB)