Boknakalenderen 2023

Framside, Boknakalenderen 2023 - Klikk for stort bileteFramside, Boknakalenderen 2023 Div.

Nå kan du bestilla årets julegåve! Bestillingsfrist: 1. desember. 

Det er fire ulike måtar å bestilla trykksaka på. Bruk den som passar deg best:

  1. Send inn webskjemaet nedst i denne artikkelen; "Bestillingsskjema Boknakalenderen".
  2. Send SMS til tlf. 98 22 15 08 (kulturkontoret).
  3. Facebooksida til kommunen: Bestill i kommentarfeltet under artikkelen "Boknakalenderen 2023", eller send melding.
  4. Kom innom Boknatun og bestill.

NB! Bestiller du med SMS eller på facebooksida til kommunen, må du oppgi namn og adresse og kva for ein måte du vil betala på (Vipps, epost-faktura eller papir/E-faktura).

Bestillingsfrist: 1. desember

Boknakalenderen kostar kr 100 pr. stk. for fastbuande boknarar som hentar kalenderen på Boknatun, og kr 150 pr. stk. for dei som får han tilsendt i posten (emballasje og porto).

Produksjonen blir sett i gong når det har kome inn 100 bestillingar. Det kjem kunngjering på nettsidene til kommunen når folk kan henta kalenderen på Boknatun. Dette skjer vanlegvis i siste halvdel av desember.

13 ulike fotografar

Boknakalenderen, første gong utgitt i 2008, inneheld 13 nyare og 13 gamle bilder frå Bokn, sistnemnde saman med eit historisk tema av Birger Lindanger. Sjølve kalendariet har store ruter som ein kan skriva i, og han eignar seg også godt som aktivitetskalender.

Dei nyare bilda i kalenderen har utgangspunkt i serien Dagens bilde på facebooksida til kommunen.

Skulebilete

Det historiske temaet i 2023-utgåva er skulebilete. Birger Lindanger innleiar det heile slik:

I 1739 kom dei i gong med omgangsskule i Bokn, og i 1867 vart det fyrste skulehuset reist i Kleivå. I 283 år har det altså vore skule i bygda, ein institusjon som har forma snart ti generasjonar boknarar. Diverre har me berre bilete frå dei kring 120 siste åra, men vel denne gongen dette som tema for dei historiske fotografia.


Bestillingsskjema Boknakalenderen: