Bokn legekontor – ferieavvikling 2022

Bokn legekontor vil vere stengt i 5 veker frå måndag 27. juni (veke 26) fram til og med fredag  29. juli i veke 30. 

I veke 26 , 27 og 28 – frå 27. juni til og med 15. juli er det Elisabeth og Simon Ertvaag på Haugaland Medisinske Senter som er vikar for oss. Dei har telefon 958 15 151 og har kontor på Stølsmyr 22, 5542 Karmsund – i det såkalla Syscobygget som ligg nær den store rundkjøringa på Raglamyr.

I veke 29 og 30 er det Ali Hassan Al Hassan på Frakkagjerd legesenter (Frakkagjerdvegen 90, Frakkagjerd) med telefon 52 75 50 60 som er vikar for oss.

Alle som treng legehjelp som ikkje kan vente til time hos fastlege skal kontakte legevakta på 116 117.

Står det om liv ringer du nødtelefon 113.