Utgreiingssamarbeid

Alternativutredning.jpg

Her er rådmennene i Bokn og Tysvær sin rapport om utgreiingssamarbeid mellom dei to kommunane ved ein ev. kommunesamanslåing.

Formannskapa i Bokn og Tysvær hadde eit fellesmøte i Bokn den 19.01.2016 der ein fekk presentert forslag til nytt inntektssystem og avklarte eit videre utgreiingssamarbeid.

Møtet konkluderte med å gå vidare med eit utgreiingssamarbeid. Det er som oppfølging av dette samarbeidet utarbeida både eit utkast til intensjonsavtale om samanslåing av dei to kommunane og denne rapporten som omfattar både ei 0-alternativ-utgreiing for kvar kommune og utgreiing av ei samanslåingsløysing (1-alternativet).

Sjå rapporten her (PDF, 3 MB).

Les også:

Her er intensjonsavtalen

Pressekonferanse 26. februar.