Samarbeidsavtale, Bokn-Karmøy

Bokn og Karmøy

Det er laga ein samarbeidsavtale om tenester mellom kommunane Bokn og Karmøy.

Fokus rundt ny kommunestruktur og nytt inntektssystem har gjort det naturleg for Bokn å sjå på eit tettare samarbeid med Karmøy som eit alternativ til ei kommunesamanslutning - for om muleg å kunna få betre tjenester til innbyggarane - leverte til ein rimelegare pris enn det kommunen sjølv kan levera.

Sjå avtalen her (PDF, 356 kB).