Publisert 14.06.2016
samarbeidsavtale.jpg

Det er laga ein samarbeidsavtale om tenester mellom kommunane Bokn og Karmøy.

Publisert 19.05.2016
kommunevåpenet

Kommunestyret vedtok i møte 08.03.2016, sak 018/16 at det skal haldast rådgjevande folkeavrøysting i spørsmålet om Bokn og Tysvær kommune skal slå seg saman til ein kommune frå 2020.

Publisert 19.05.2016
kommunevåpenet

Manntal til bruk under rådgjevande folkeavrøysting er nå lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget fram til valdagen. 20. juni 2016.

Publisert 04.03.2016
Alternativutredning.jpg

Her er rådmennene i Bokn og Tysvær sin rapport om utgreiingssamarbeid mellom dei to kommunane ved ein ev. kommunesamanslåing.

Publisert 01.03.2016
Intensjonsavtalen.jpg

Avtalen er eitt av to alternativ som kjem til å bli lagt fram til folkerøysting om kommunesamanslåing i første halvdel av juni.

Publisert 26.02.2016
ordførarar.jpg

26. februar hadde ordførarane i  Bokn og Tysvær pressekonferanse ang. ein presentasjon av intensjonsavtale for ein samanslåingsprosess. 

Foto: Fv. Ordførar i Bokn, Tormod Våga og ordførar i Tysvær, Sigmund Lier.