Publisert 14.06.2016

Det er laga ein samarbeidsavtale om tenester mellom kommunane Bokn og Karmøy.

Publisert 19.05.2016

Kommunestyret vedtok i møte 08.03.2016, sak 018/16 at det skal haldast rådgjevande folkeavrøysting i spørsmålet om Bokn og Tysvær kommune skal slå seg saman til ein kommune frå 2020.

Publisert 19.05.2016

Manntal til bruk under rådgjevande folkeavrøysting er nå lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget fram til valdagen. 20. juni 2016.

Publisert 04.03.2016

Her er rådmennene i Bokn og Tysvær sin rapport om utgreiingssamarbeid mellom dei to kommunane ved ein ev. kommunesamanslåing.

Publisert 01.03.2016

Avtalen er eitt av to alternativ som kjem til å bli lagt fram til folkerøysting om kommunesamanslåing i første halvdel av juni.

Publisert 26.02.2016

26. februar hadde ordførarane i  Bokn og Tysvær pressekonferanse ang. ein presentasjon av intensjonsavtale for ein samanslåingsprosess. 

Foto: Fv. Ordførar i Bokn, Tormod Våga og ordførar i Tysvær, Sigmund Lier.