Publisert 01.06.2015

Lokaldemokratiet gir innbyggjarane høve til sjølv å velja dei lokale og regionale leiarane sine og gjennom det påverka den lokale samfunnskutviklinga meir direkte. Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar og skal sjå til at dei sakene som vert lagde fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreidde, og at vedtak vert sett i verk.

Publisert 21.04.2017
Kommunestyremøte.jpg

 Bokn kommunestyre held møte tysdag 25.04.2017 kl. 19.00 i Allrommet Boknatun.

Publisert 24.03.2017
Formannskapsmøte.jpg

Bokn formannskap held møte tysdag 28. mars 2017 kl. 19.30 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

Publisert 02.03.2017
Kommunestyremøte.jpg

 Bokn kommunestyre held møte tysdag 7. mars 2017 kl. 19.00 i Allrommet, Boknatun.

Publisert 16.02.2017
Forvaltningsstyremøte.jpg

Forvaltningsstyre held møte onsdag 22.02.2017 kl.: 19:00, Boknatun 1 etg. 

Publisert 16.02.2017
KommuneblåKlubbe.jpg

Seniorråd/Råd for eldre og funksjonshemma held møte tirsdag 21.02.2017 kl.: 17:00, Boknatun 1 etg.

 

Publisert 07.02.2017
KommuneblåKlubbe.jpg

Her er ei oversikt over møtene i 2017 for kommunestyret, formannskapet, forvaltningsstyret, brukarrådet for eldre og funksjonshemma og kontrollutvalet. Alle møtene er også oppførte i Kva skjer?-kalenderen.

Publisert 30.10.2016
kommunevåpenet

Formannskapet i Bokn har i møte 25.10.2016, sak 070/16, vedteke å leggje framlegg til kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 ut på høyring, jfr. § 10-1 i plan og bygningslova .

Publisert 26.08.2016
Forvaltningsstyremøte.jpg

 Bokn forvaltningsstyre held møte onsdag 31.08.2016 kl. 19.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

Publisert 23.08.2016
Formannskapsmøte.jpg

 Bokn formannskap held møte tysdag 30.08.2016 i møterommet 1. etasje, Boknatun.

Publisert 31.05.2016
Formannskapsmøte.jpg

Bokn formannskap held møte tysdag 7. juni 2016 kl. 19.00 i møterommet 1. etasje, Boknatun. 

Publisert 31.05.2016
Forvaltningsstyremøte.jpg

Bokn Forvaltningsstyret held møte 08. juni 2016 kl.: 19:00 i møterommet 1 etg Boknatun 

Publisert 26.05.2015
klubbe.png

Bokn kommune har fleire politiske utval/styrer. Kommunestyret, som er Bokn kommune sitt øvste politiske organ, består av 17 medlemmer. Formannskapet består av 7 medlemmer, forvaltningsstyret består av 7 medlemmer, brukarrådet for eldre og funksjonshemma (seniorrådet) består av 5 medlemmer og kontrollutvalet består av 3 medlemmer.

Alle dei politiske utval/styrer held sine møter på Boknatun, enten på møterommet i 1. etasje eller allrommet i 2. etasje.  Møtene blir avvikla på kveldstid og er opne for publikum.

Kven som er valde medlemmer i dei forskjellige hovudstyrer og utval finn du her:

Login for redigering